ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินเยียวยาตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 ในวันอังคาร  ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ โดยท่านผู้อำนวยการณัฐกร  สอนวงค์ และคณะครูโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ได้ดำเนินการมอบเงินเยียวยาตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ บริเวรใต้ถุนอาคาร 216ล.โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรค์ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการ
ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,11:18   อ่าน 3807 ครั้ง