รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
เบอร์โทรศัพท์ 042642111 เบอร์แฟกส์ -
Email : waengyai_school@wyps.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :