ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา
มอบเงินเยียวยาตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า ๒๐๑๙ และให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายอภินันท์ อินลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน